Strona G³ówna 22 padziernika 2020r. 23:16
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
¯u¿lowy wieczór z prezesem i kapitanem dru¿yny!
¯u¿lowe Wieczory

¯KS Polonia Bydgoszcz SA i Polonia Bydgoszcz Net F@ns zapraszaj± na kolejne spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów. Tym razem kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Prezesem Zarz±du Marianem Deringiem i kapitanem dru¿yny Tomaszem Gapiñskim.

Tradycj± obecnej przerwy zimowej jest Nowa Era ¯u¿lowych Wieczorów, podczas których fani czarnego sportu w Bydgoszczy maj± okazjê spotkaæ siê ze wszystkimi zawodnikami i najwa¿niejszymi osobami funkcyjnymi w klubie. Za nami ju¿ trzy spotkania, podczas których zaprezentowani zostali prawie wszyscy seniorzy naszej dru¿yny. W najbli¿szy czwartek bêdzie okazja do rozmowy z ostatnim z nich - tym, który poprowadzi nasz zespó³ w roli kapitana. Czy traktuje to jako kolejne wyzwanie w jego karierze? Jak przebiegaj± przygotowania do sezonu? Gdzie spêdzi³ wakacje? – na te i wiele innych pytañ „Gapa” odpowie podczas spotkania.

W ostatnim czasie wyja¶ni³y siê istotne kwestie organizacyjne w klubie, pozyskiwani s± kolejni sponsorzy i partnerzy, którzy wspieraæ bêd± Poloniê Bydgoszcz w nadchodz±cym sezonie – na jakim etapie s± te przygotowania? Czy jeste¶my gotowi do rozpoczêcia sezonu? Jakie cele stawiane s± przed dru¿yn±? – o tym opowie Prezes Spó³ki Marian Dering.

¯u¿lowy Wieczór tradycyjnie zainaugurowany zostanie na „gor±cych krzes³ach”. Kibice bêd± mieli okazjê dowiedzieæ siê miêdzy innymi co nasi go¶cie lubi± robiæ w wolnym czasie, gdzie chcieliby spêdziæ wymarzone wakacje czy jaki by³ ich ulubiony przedmiot podczas szkolnych lat. Bêdzie równie¿ czas na quiz o Polonii Bydgoszcz oraz zadawanie pytañ Prezesowi Marianowi Deringowi i Tomaszowi Gapiñskiemu.

Przypominamy, ¿e ¯u¿lowe Wieczory s± imprez± cykliczn±, w zwi±zku z czym dla najwytrwalszych kibiców przygotowali¶my nagrodê g³ówn±. W¶ród uczestników, którzy pojawi± siê na wszystkich spotkaniach wylosujemy karnet na zawody ¿u¿lowe w Bydgoszczy w sezonie 2012 (upowa¿nia do wej¶cia na Kryterium Asów, 9 meczów DMP, Fina³ MIMP i Pó³fina³ DP¦).

Spotkanie odbêdzie siê 1 marca (czwartek) o godzinie 18:00 w ekskluzywnym 4-gwiazdkowym Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy!Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


09.04.2013 Pierwszy trening 2013 (przedpo³udniowy)
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy