W sobotê uczcimy pamiêæ Krzy¶ka
Dodane przez Wulfik dnia 21.06.2013 07:02

III Turniej Speedway Quad Po¶wiêcony Pamiêci Krzysztofa Ajtnera
Ju¿ w najbli¿sz± sobotê, 22 czerwca o godzinie 15:00 na stadionie bydgoskiej Polonii przy ul. Sportowej 2 rozegrany zostanie III Turniej Speedway Quad Po¶wiêcony Pamiêci Krzysztofa Ajtnera. Na torze kibicom zaprezentuj± siê zawodnicy m.in. z Czêstochowy, Leszna i Bydgoszczy.


Rozszerzona zawarto newsa

III Turniej Speedway Quad Po¶wiêcony Pamiêci Krzysztofa Ajtnera
Ju¿ w najbli¿sz± sobotê, 22 czerwca o godzinie 15:00 na stadionie bydgoskiej Polonii przy ul. Sportowej 2 rozegrany zostanie III Turniej Speedway Quad Po¶wiêcony Pamiêci Krzysztofa Ajtnera. Na torze kibicom zaprezentuj± siê zawodnicy m.in. z Czêstochowy, Leszna i Bydgoszczy.


Lista startowa sobotniego turnieju:

1. Piotr Grygiel
2. Tomasz Rochmankowski
3. Leszek ¦migielski
4. £ukasz Szczerba
5. Adam Skrzypnik
6. Tomasz Ciomek
7. Adrian Wojciechowski
8. Mike Franz
9. Artur Brzeski
10. Mariusz Wrona
11. Micha³ Kraszewski
12. Jacek Malepszy
13. W³odzimierz Lisiecki
14. Dariusz Witkiewicz
15. Dawid Piechocki
16. Grzegorz Kliczykowski

ZAPRASZAMY!