M³odzie¿owe Indywidualne Mistrzostwa Pomorza w najbli¿szy czwartek
Dodane przez Kabat dnia 20.08.2013 12:09

W najbli¿szy czwartek, 22 sierpnia o godzinie 17:00 na stadionie przy Sprotwej 2 rozegrane zostan± zawody w ramach M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Pomorza. Wstêp wolny, a dla kibiców otwarta zostanie trybuna g³ówna. Zapraszamy wszystkich na trybuny.

Aktualizacja - znamy ju¿ obsadê zawodów.


Rozszerzona zawarto newsa

W najbli¿szy czwartek, 22 sierpnia o godzinie 17:00 na stadionie przy Sprotwej 2 rozegrane zostan± zawody w ramach M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Pomorza. Wstêp wolny, a dla kibiców otwarta zostanie trybuna g³ówna. Zapraszamy wszystkich na trybuny.

Aktualizacja - znamy ju¿ obsadê zawodów

1. Karol JÓ¬WIK (sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz)

2. Mateusz RUJNER (GT¯ Grudzi±dz)
3. Oskar AJTNER GOLLOB (Unibax Toruñ)
4. Dominik KOSSAKOWSKI (Renault Zdunek Wybrze¿e Gdañsk)
5. Szymon GROBELSKI (sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz)

6. Dawid KRZY¯ANOWSKI (Unibax Toruñ)
7. Dawid WAWRZYNIAK (Serv-Net Start Gniezno)
8. Kamil MATYJAS (Renault Zdunek Wybrze¿e Gdañsk)
9. Krzysztof WITTSTOCK (Renault Zdunek Wybrze¿e Gdañsk)
10. Patryk WOLNIEWIÑSKI (sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz)

11. Pawe³ WOLENDER (Unibax Toruñ)
12. Miko³aj TRÊPA£A (sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz)
13. Miko³aj DRO¯D¯OWSKI (sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz)

14. Karol SZYCHOWSKI (GT¯ Grudzi±dz)
15. Adrian GA£A (Serv-Net Start Gniezno)
16. Patryk BE¦KO (Renault Zdunek Wybrze¿e Gdañsk)