Strona G³ówna 22 maja 2022r. 8:29
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Regulamin

REGULAMIN CZ£ONKOSTWA KLUBU KIBICA POLONIA BYDGOSZCZ NET F@NS

W sk³ad Klubu Kibica Polonia Bydgoszcz Net F@ns wchodz± sympatycy bydgoskiej dru¿yny ¿u¿lowej Polonia, którzy zobowi±¿± siê do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich innych zasad obowi±zuj±cych w PBNF.

1. Informacje ogólne:

a) Cz³onkiem Klubu Kibica Polonia Bydgoszcz Net F@ns mo¿e byæ ka¿dy bez wzglêdu na p³eæ, rasê i wyznanie, kto pozytywnie przejdzie etap wstêpnej rekrutacji.

b) Nadzór nad dzia³alno¶ci± Klubu Kibica PBNF sprawuje Zarz±d.

c) Do g³ównych obszarów dzia³alno¶ci PBNF nale¿±:

- propagowanie idei kulturalnego dopingu w¶ród kibiców ¿u¿lowych;
- dbanie o pozytywny wizerunek sportu ¿u¿lowego;
- wspieranie dru¿yny ¿u¿lowej Polonia Bydgoszcz;
- organizacja spotkañ z dzia³aczami i zawodnikami klubu ¿u¿lowego Polonia Bydgoszcz oraz innych imprez okoliczno¶ciowych;
- organizowanie wyjazdów na imprezy ¿u¿lowe.

2. Cz³onek Klubu Kibica ma obowi±zek:

a) przestrzegaæ regulaminu Klubu Kibica oraz stosowaæ siê do zasad obowi±zuj±cych w PBNF;

b) aktywnie uczestniczyæ w dzia³alno¶ci PBNF;

c) regularnie op³acaæ sk³adki cz³onkowskie;

d) godnie reprezentowaæ Klub Kibica na zewn±trz i dbaæ o jego dobry wizerunek.

3. Cz³onkostwo w Klubie Kibica ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z cz³onkostwa w PBNF;

b) skre¶lenia z listy cz³onków z powodu niewype³nienia obowi±zków cz³onka Klubu Kibica;

c) inicjowania i prowadzenia dzia³añ szkodz±cych interesom PBNF;

d) decyzji Zarz±du PBNF.

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


1.05.2011: Gniezno - Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy