Strona G³ówna 28 stycznia 2022r. 11:59
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Walas powalczy o Z³oty Kask
Liga polska

W najbli¿sz± niedzielê na torze w Toruniu rozegrany zostanie pierwszy z tegorocznych fina³ów krajowych rozgrywek mistrzowskich. Czo³owi polscy zawodnicy powalcz± o Z³oty Kask, a jednym z finalistów jest zawodnik bydgoskiej Polonii Grzegorz Walasek.

Tegoroczne zmagania o Z³oty Kask przeprowadzane s± w formule dwustopniowej - po dwóch pó³fina³ach w Kro¶nie i Rawiczu wy³oniona zosta³a szesnastka (plus dwóch rezerwowych), którzy w Wielkanocn± Niedzielê na torze w Toruniu powalcz± o to trofeum. W stawce finalistów nie zabraknie wszystkich medalistów ubieg³orocznego Z³otego Kasku, w tym przede wszystkim zwyciêzcy Janusza Ko³odzieja, który triumfowa³ w ostatnich dwóch edycjach tych rozgrywek, a w sumie ma na koncie trzy zwyciêstwa. Kolejnymi z faworytów wydaj± siê byæ kolejny z leszczynian Jaros³aw Hampel, czy by³y zawodnik bydgoskiej Polonii Piotr Protasiewicz, który równie¿ triumfowa³ ju¿ w Z³otym Kasku. Czo³ow± rolê w zawodach powinien odegraæ równie¿ reprezentant gospodarzy Adrian Miedziñski, który co prawda nie zdo³a³ wywalczyæ awansu na torze, jednak zaj±³ miejsce przypadaj±ce organizatorom turnieju fina³owego. W stawce zobaczymy równie¿ kolejnych zawodników, którzy w przesz³o¶ci reprezentowali barwy Polonii, a ju¿ w poniedzia³ek zobaczymy ich na bydgoskim torze w roli przeciwników - Krzysztofa Buczkowskiego i Tomasza Chrzanowskiego.

W fina³owej stawce zaprezentuje siê jeden aktualny Polonista Grzegorz Walasek. W pó³fina³owym turnieju w Kro¶nie zaj±³ drugie miejsce i zapewne równie¿ powalczy o triumf w zawodach. Tym bardziej, ¿e ma ju¿ na koncie zwyciêstwo w Z³otym Kasku.

Pocz±tek toruñskiego fina³u Z³otego Kasku w Wielkanocn± Niedzielê o godzinie 16:00. Najlepsza trójka zawodów otrzyma automatycznie nominacjê do startu w Indywidualnych Mistrzostwach ¦wiata w 2012 roku (eliminacje do cyklu Grand Prix 2013).

Lista startowa fina³u Z³otego Kasku w Toruniu:

1. Krzysztof Buczkowski (GTZ Grudzi±dz)
2. Maciej Janowski (Betard Sparta Wroc³aw)
3. £ukasz Jankowski (Orze³ £ód¼)
4. Piotr ¦widerski (Betard Sparta Wroc³aw)
5. Jaros³aw Hampel (Unia Leszno)
6. Krzysztof Jab³oñski (Start Gniezno)
7. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra)
8. Jacek Rempa³a (Orze³ £ód¼)
9. Grzegorz Walasek (Polonia Bydgoszcz)
10. Mateusz Szczepaniak (Orze³ £ód¼)
11. Krzysztof Kasprzak (Tauron Azoty Tarnów)
12. Janusz Ko³odziej (Unia Leszno)
13. Micha³ Mitko (Kolejarz Opole)
14. Micha³ Szczepaniak (Start Gniezno)
15. Tomasz Chrzanowski (GTZ Grudzi±dz)
16. Adrian Miedziñski (Unibax Toruñ)
17. Sebastian U³amek (Tauron Azoty Tarnów)
18. Dawid Stachyra (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


16.06.2013 Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy