Strona G³ówna 28 stycznia 2022r. 11:22
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Nowy termin meczu ze Startem
Liga polska

Jak uda³o nam siê dowiedzieæ dzia³acze sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i Lechmy Startu Gniezno doszli do porozumienia w sprawie nowego terminu rozegrania meczu 2 rundy Speedway Ekstraligi, w którym bydgoszczanie bêd± podejmowali gnie¼nian.Mecz ten zaplanowany by³ pierwotnie na najbli¿sz± niedzielê, 7 kwietnia na godzinê 18:30. Niestety warunki atmosferyczne panuj±ce w ca³ym kraju (przed³u¿aj±ca siê zima) storpedowa³y mo¿liwo¶æ przygotowania torów ¿u¿lowych oraz uniemo¿liwi³y rozegranie wielu zaplanowanych imprez, w tym tak¿e 2 pierwszych kolejek spotkañ ligowych, pod znakiem zapytania stoi tak¿e rozegranie 3 kolejki. Mecze s± przek³adane na nowe terminy, a nam uda³o siê dowiedzieæ, ¿e spotkanie sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i Lechmy Startu Gniezno zosta³o zaplanowane na czwartek, 6 czerwca.

Polonistów czeka zatem intensywny tydzieñ na pocz±tku czerwca - zgodnie z terminarzem w niedzielê 02.06 rozegraj± w Gorzowie mecz 10 kolejki, we czwartek 06.06 na w³asnym torze podejm± beniaminka ekstraligi, i na koniec w niedzielê 09.06 rozegraæ spotkanie wyjazdowe - tym razem zaleg³y mecz 1 kolejki w Rzeszowie. Oczywi¶cie na ¿adnym ze spotkañ nie zabraknie kibiców z Polonia Bydgoszcz Net F@ns!

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


21.03.2004: Kryterium Asów
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy