Strona G³ówna 22 maja 2022r. 7:10
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
¯u¿lowe Wieczory

Go¶æmi ostatniego przed sezonem ¯u¿lowego Wieczoru bêd± bydgoscy Duñczycy Hans Andersen i Patrick Hougaard. Spotkanie odbêdzie siê w najbli¿sz± ¶rodê w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant.

W niedzielê ¿u¿lowcy Polonii zainauguruj± rozgrywki ligowe, a ju¿ w ¶rodê dwóch bydgoskich Duñczyków spotka siê z kibicami podczas ostatniego "¯u¿lowego Wieczoru", organizowanego przez Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA. "¯u¿lowe Wieczory" urozmaica³y kibicom czas oczekiwania na nowy sezon, a tak¿e umo¿liwia³y bli¿sze poznanie bydgoskich zawodników.

W najbli¿sz± ¶rodê (2 kwietnia) od godziny 18:00 go¶æmi kibiców bêd± lider Polonistów Hans Andersen oraz nowy nabytek Polonii Patrick Hougaard. "¯u¿lowy Wieczór" odbêdzie siê tradycyjnie w restauracji S2 Sports Pub & Restaurant, mieszcz±cej siê na trybunie g³ównej stadionu Polonii. Organizatorzy, poza mo¿liwo¶ci± wymiany zdañ z zaproszonymi zawodnikami, zapowiadaj± tradycyjnie inne niespodzianki dla przyby³ych kibiców. Jeden z kibiców, który uczestniczy³ we wszystkich tegorocznych spotkaniach, wróci do domu z karnetem na mecze Polonii w sezonie 2014, ufundowanym przez bydgoski klub. Wstêp na spotkanie jest wolny.

Serdecznie zapraszamy!


¼ród³o: Andrzej Matkowski
Hans Andersen podczas zesz³orocznego ¯u¿lowego Wieczoru
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


27.08.2006: Bydgoszcz - Czêstochowa
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy