Strona G³ówna 22 maja 2022r. 8:40
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Relacje z meczów
Zlane myszy!

Na inauguracjê ekstraligi Polonia Bydgoszcz pokona³a mistrza Polski 52:38! W ekipie Polonii najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Emil Sayfutdinov - 14 pkt. W Falubazie brylowa³ junior Patryk Dudek - 15 pkt.

Dodane przez Wulfik dnia 09.04.2012 20:45 · Czytaj wicej · 1333 Czyta · Drukuj
Pogrom na Sportowej

W III kolejce rundy fina³owej play-off bydgoszczanie rozgromili zespó³ z Grudzi±dza a¿ 67:23. By³a to najwy¿sza wygrana polonistów w tym roku, na torze przy ul. Sportowej. Jak sam wynik wskazuje, emocji ¿u¿lowych by³o jak na lekarstwo.

Dodane przez Wulfik dnia 22.08.2011 08:24 · Czytaj wicej · 1503 Czyta · Drukuj
Mecz na szczycie dla Startu

Zwyciêstwem Startu Gniezno zakoñczy³o siê pierwsze spotkanie rundy play-off pomiêdzy wspomnianym Gnieznem a Poloni± Bydgoszcz. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 51:39.

Dodane przez Jonas dnia 18.08.2011 11:56 · Czytaj wicej · 1562 Czyta · Drukuj
Kolejny mecz bez emocji ...

Polonia Bydgoszcz pokona³a dzi¶ na w³asnym torze RKM ROW Rybnik. Pomimo braku w sk³adzie Grzegorza Walaska, poloni¶ci rozgromili rywali 59:31, inkasuj±c kolejne trzy punkty. W naszej dru¿ynie najskuteczniejszym zawodnikiem okaza³ siê Emil Sayfutdinov, który razem z bonusami zdoby³ komplet punktów. W dru¿ynie go¶ci najwiêcej punktów zdoby³ by³y polonista Antonio Lindbaeck - 11.

Dodane przez Wulfik dnia 17.07.2011 17:54 · Czytaj wicej · 1912 Czyta · Drukuj
W Grudzi±dzu lepsi Poloni¶ci

Polonia Bydgoszcz drugi raz w tym sezonie pokona³a GT¯ Grudzi±dz i umocni³a swoj± pozycjê na fotelu pierwszoligowego lidera. W wyjazdowym meczu bydgoszczanie od samego pocz±tku objêli prowadzenie, którego nie oddali przez ca³e spotkanie.

Dodane przez Wulfik dnia 04.07.2011 10:13 · Czytaj wicej · 1623 Czyta · Drukuj
Emocje Light - relacja z meczu w Poznaniu

Po atrakcyjnych i znacz±cych meczach wyjazdowych w Gnie¼nie i Gdañsku przyszed³ czas na zmagania na torze w poznañskim Golêcinie. PS¯ nie nale¿y w tym roku do faworytów rozgrywek pierwszej ligi. Niewielu znawców czarnego sportu widzi zatem dla niego miejsce w pierwszej czwórce. Wynik spotkania Polonii Bydgoszcz z PS¯ Poznañ mia³ zatem znikome znaczenie (punkty z tych spotkañ nie zostan± zachowane w rundzie play-off). Dlatego widowisko nie cieszy³o siê zainteresowaniem kibiców, ani Skorpionów, ani Gryfów.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 08.06.2011 14:21 · Czytaj wicej · 1611 Czyta · Drukuj
Dobre widowisko, chocia¿ bez happy endu - relacja z meczu w Gdañsku

System rozgrywek I ligi, przewiduj±cy play-off czterech najlepszych zespo³ów rundy zasadniczej z zachowaniem punktów zdobytych na tych rywalach sprawia, ¿e najwa¿niejsze s± zwyciêstwa z potencjalnymi liderami tabeli. Bez w±tpienia kandydatem do pierwszej czwórki jest GKS Gdañsk. Dlatego wszyscy liczyli¶my na potwierdzenie w³asnej dominacji przez wyjazdowy tryumf nad Wybrze¿em.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 25.05.2011 21:49 · Czytaj wicej · 1599 Czyta · Drukuj
Rekord Emila! Polonia gromi Or³a

Polonia Bydgoszcz rozgromi³a dzi¶ na w³asnym torze ostatni± dru¿ynê I ligi - Or³a £ód¼, 66:24. Tym samym Bydgoszczanie zainkasowali kolejne 2 du¿e punkty.

Dodane przez Wulfik dnia 08.05.2011 21:33 · Czytaj wicej · 3418 Czyta · Drukuj
Jeste¶my liderem! - relacja z meczu Start vs Polonia

W ostatni± niedzielê Poloni¶ci wybrali siê do Gniezna by rywalizowaæ z tamtejszym Startem o kolejne ligowe punkty. Mecz ten uznano za hit DM I ligi. Nic wiêc dziwnego, ¿e w s³oneczn± majow± niedzielê do Gniezna zjecha³y t³umy Bydgoszczan by dopingowaæ swoj± dru¿ynê.

Dodane przez Wulfik dnia 04.05.2011 21:32 · Czytaj wicej · 2081 Czyta · Drukuj
Derby Pomorza - 56:34

Popo³udniem w Lany Poniedzia³ek na tor przy Sportowej 2 zawita³ aktualny wspó³lider tabeli I ligi GT¯ Grudzi±dz. Dotychczas jednak wystêpowa³ w roli gospodarzy i atut w³asnego toru wykorzysta³ w stu procentach. Tym razem czeka³a go ciê¿ka próba – faworyt ligi, Polonia Bydgoszcz, po zaskakuj±cej pora¿ce w Rybniku musia³a siê w oczach zarz±du i kibiców zrehabilitowaæ.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 25.04.2011 19:57 · Czytaj wicej · 1838 Czyta · Drukuj
Strona 1 z 4 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


15.10.2005: Zebranie PBNF
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy