Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:18
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Relacje z meczów
Ma³o brakowa³o ...

W prze³o¿onym, pi±tkowym spotkaniu z Falubazem, Polonia przegra³a kolejne ligowe spotkanie.

Tym razem do szczê¶cia zabrak³o dwóch punktów ...

Dodane przez Wulfik dnia 18.07.2010 20:38 · Czytaj wicej · 1937 Czyta · Drukuj
Jedna wygrana, dwie pora¿ki czyli lipcowy maraton Polonistów

Lipiec dla naszej dru¿yny okaza³ siê w tym roku bardzo pracowity. W ci±gu 11-stu dni Polonia musia³a odjechaæ 3 mecze, w tym dwa zaleg³e z Uni± Tarnów i Uni± Leszno.

Niestety bilans tych trzech spotkañ nie jest korzystny dla nas. Wygrali¶my tylko z Uni± Tarnów, niewielkim stosunkiem punktów, za¶ z Uni± Leszno i Stal± Gorzów polegli¶my z kretesem i prawdopodobnie przekre¶lili¶my swoje szanse na wej¶cie do 6-stki, która bêdzie walczyæ o medale.

Dodane przez Wulfik dnia 13.07.2010 11:53 · Czytaj wicej · 1459 Czyta · Drukuj
W³a¶ciwie Derby dla Bydgoszczy - relacja z meczu w Toruniu


Seria dotkliwych pora¿ek, w tym ta z Wroc³awiem na w³asnym torze, nadszarpnê³a mocno wiarê kibiców w si³ê Polonii. Nieco otuchy wla³o w nasze serca pewne, choæ niezbyt okaza³e punktowo, zwyciêstwo z Uni± Tarnów. Do Torunia wybierali¶my siê po emocje zwi±zane z walk± o bonus w dwumeczu...

Dodane przez Leto II Atryda dnia 07.07.2010 08:29 · Czytaj wicej · 2316 Czyta · Drukuj
Walka do ostatniego biegu... niestety tylko o rekordy - relacja z meczu w Gorzowie Wlkp.


Przed meczem w Gorzowie Wielkopolskim chyba nikt z bydgoszczan nie obstawia³ zwyciêstwa. Wiêkszo¶æ kibiców spodziewa³a siê wysokiej pora¿ki. Nie dziwi, chocia¿ smuci, wiêc fakt, ¿e zainteresowanych zorganizowanym przez PBNF wyjazdem by³o zaledwie 14 osób, w tym 10 z samego fanklubu.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 30.06.2010 21:57 · Czytaj wicej · 2215 Czyta · Drukuj
Blama¿ Polonii

Polonia Bydgoszcz przegra³a niedzielny mecz, na swoim torze, z ekip± z Wroc³awia 39:51.
W dru¿ynie gospodarzy tylko Robert Ko¶ciecha i powracaj±cy po kontuzji m³odzie¿owiec, Szymek Wo¼niak, dwoili siê i troili aby ratowaæ nasz honor.

Niestety nadzieje na odbicie siê od dna ligowej tabeli prys³y ...

Dodane przez Wulfik dnia 22.06.2010 14:06 · Czytaj wicej · 2337 Czyta · Drukuj
Byki roznios³y bydgoskich torreadorów – relacja z meczu w Lesznie

W Lesznie na stadionie im. Alfreda Smoczyka ju¿ w tym roku poleg³y z kretesem dru¿yny z Czêstochowy, Zielonej Góry i Tarnowa. Polonia zmierzyæ siê musia³a z bykami os³abiona brakiem Szymona Wo¼niaka i Emila Sayfutdinova. My, kibice jechali¶my tam ze ¶wiadomo¶ci±, ¿e zwyciêstwo jest skrajnie nieprawdopodobne, ale z nadziej±, ¿e zawodnicy poka¿± charakter.


Dodane przez Leto II Atryda dnia 10.06.2010 10:51 · Czytaj wicej · 1985 Czyta · Drukuj
Mia³o byæ rado¶nie, jak nigdy. Wysz³o rozczarowuj±co, jak zawsze. – Relacja z wyjazdu do Zielonej Góry

W Czêstochowie Polonia poleg³a pechowo w najmniejszym mo¿liwym stosunku. We Wroc³awiu nasi zawodnicy, mimo, ¿e ostatecznie przegrali, pokazali, ¿e potrafi± wygrywaæ biegi na obcym torze. Dlatego, maj±c na uwadze s³ab± dotychczas postawê Falubazu, mieli¶my nadziejê na pierwsze od trzech lat zwyciêstwo na wyje¼dzie…


Dodane przez Leto II Atryda dnia 27.05.2010 12:35 · Czytaj wicej · 1329 Czyta · Drukuj
Na tarczy, ale z ogniem w sercu -relacja z meczu ze Spart±

W pi±tej kolejce zawodów o Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski na ¿u¿lu, a w dopiero trzecim swoim spotkaniu w sezonie 2010 zawodnicy z gryfem na piersi zmierzyæ musieli siê ze Spart± Wroc³aw. Mecz rozgrywany by³ dzieñ po Grand Prix Szwecji, które mia³o miejsce w Goeteborgu. Chyba kibice obu dru¿yn, bogaci w do¶wiadczenia poprzednich spotkañ zastanawiali siê czy ich faworyci nie obni¿± formy umêczeni zawodami i d³ug± podró¿±.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 11.05.2010 23:33 · Czytaj wicej · 926 Czyta · Drukuj
Gdzie jest Toruñ?

2 maja 2010 r. w Dzieñ Flagi Rzeczpospolitej Polskiej Polonia Bydgoszcz rozegra³a pierwsze spotkanie ligowe na w³asnym torze. Na Bydgoszcz zwrócone by³y oczy ca³ej ¿u¿lowej Polski, bowiem rywalem by³ Dru¿ynowy Wicemistrz Polski – Apator Toruñ. Zapowiada³o siê fascynuj±ce spotkanie, w którym nikt nie powinien odpuszczaæ, a emocje mia³y siêgn±æ zenitu w biegach nominowanych. Tymczasem...


Dodane przez Leto II Atryda dnia 04.05.2010 21:49 · Czytaj wicej · 1058 Czyta · Drukuj
GRANDA! w Czêstochowie

Pierwszy mecz sezonu za nami. Po zaciêtym i dramatycznym spotkaniu, Polonia uleg³a w Czêstochowie miejscowemu W³ókniarzowi 44:43. Ju¿ sam wynik wskazuje, ¿e mecz mia³ dziwny przebieg. I s³usznie, bo nie brakowa³o kontrowersyjnych sytuacji, którymi mo¿na by obdzieliæ ca³y sezon Speedway Ekstraligi. Pocz±wszy od toru, który nie by³ dobrze przygotowany do zawodów i stwarza³ zagro¿enie dla zawodników, poprzez dyskusyjne decyzje sêdziego, a skoñczywszy na „teatrze” z wybitn± kreacj± Petera Karlssona, który wed³ug naszych nieoficjalnych informacji ma byæ jednym z g³ównych kandydatów do tegorocznego Oscara w kategorii „pierwszoplanowa rola mêska”.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 27.04.2010 21:28 · Czytaj wicej · 1279 Czyta · Drukuj
Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


01.07.2012: Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy