Strona G³ówna 05 lipca 2022r. 10:26
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
¯u¿lowe Wieczory
Buczkowski i Wo¼niak kolejnymi go¶æmi fanów Polonii!

Krzysztof Buczkowski i Szymon Wo¼niak bêd± go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru organizowanego przez kibiców z Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz bydgoski klub. Spotkanie odbêdzie siê w przysz³y czwartek.

Dodane przez Wulfik dnia 14.02.2013 00:16 · Czytaj wicej · 720 Czyta · Drukuj
Fotorelacja z ¯u¿lowego Wieczoru

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pierwszego ¯u¿lowego Wieczoru w tym roku, którego go¶æmi byli prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Polonii Jerzy Kanclerz -> KLIKDodane przez Wulfik dnia 01.02.2013 08:52 · 544 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór z w³adzami Polonii!

Polonia Bydgoszcz Net Fans oraz ¯KS Polonia Bydgoszcz SA serdecznie zapraszaj± na kolejny cykl ¯u¿lowych Wieczorów. Go¶æmi pierwszego z tegorocznych spotkañ bêd± prezes klubu Jaros³aw Deresiñski oraz dyrektor sportowy i mened¿er dru¿yny Polonii Jerzy Kanclerz.

Dodane przez Wulfik dnia 24.01.2013 17:43 · Czytaj wicej · 761 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór z juniorami

Polonia Bydgoszcz Net F@ns i bydgoski klub serdecznie zapraszaj± wszystkich kibiców na ostatni ¯u¿lowy Wieczór przed nadchodz±cym sezonem ¿u¿lowym. Go¶æmi spotkania bêd± najm³odsi ¿u¿lowcy Polonii Bydgoszcz. Startujemy we wtorek (20-go marca), o godz. 18:30, w hotelu Holiday Inn.

Dodane przez Wulfik dnia 15.03.2012 10:49 · Czytaj wicej · 703 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór z prezesem i kapitanem dru¿yny!

¯KS Polonia Bydgoszcz SA i Polonia Bydgoszcz Net F@ns zapraszaj± na kolejne spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów. Tym razem kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Prezesem Zarz±du Marianem Deringiem i kapitanem dru¿yny Tomaszem Gapiñskim.

Dodane przez Wulfik dnia 24.02.2012 22:50 · Czytaj wicej · 737 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór z Ko¶ciech± i Lagut±!

Artem Laguta od kilku dni przebywa w Bydgoszczy, gdzie finalizuje kwestie organizacyjne przed zbli¿aj±cym siê sezonem. W czasie swojego pobytu w Polsce znajdzie czas, by spotkaæ siê z bydgoskimi kibicami podczas ¯u¿lowego Wieczoru. Bêdzie to pierwsza okazja dla sympatyków Polonii, by oficjalnie poznaæ nowego zawodnika. Drugim go¶ciem bêdzie Robert Ko¶ciecha.

Dodane przez Wulfik dnia 26.01.2012 18:32 · Czytaj wicej · 790 Czyta · Drukuj
Relacja z ¯u¿lowego Wieczoru

Emil Sajfutdinow i Piotr Januszkiewicz byli go¶æmi kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru, organizowanego przez ¯KS Polonia Bydgoszcz oraz Polonia Bydgoszcz Net F@ns w go¶cinnych progach bydgoskiego hotelu Holiday Inn. Emil wykaza³ siê du¿ym poczuciem humoru, a na kibiców czeka³y liczne nagrody.

Dodane przez Wulfik dnia 19.01.2012 21:34 · Czytaj wicej · 873 Czyta · Drukuj
Problemy z wiz± ...

Informujemy, ¿e ze wzglêdu na problemy zwi±zane z terminowym otrzymaniem wizy, na ¯u¿lowym Wieczorze zabraknie nowego zawodnika Polonii Bydgoszcz Artema Laguty. Rosjanin przyleci do Polski zaraz po otrzymaniu wszystkich dokumentów. Prawdopodobnie w czwartkowy wieczór do³±czy do dru¿yny na zgrupowaniu w Ko³obrzegu.

Dodane przez Wulfik dnia 17.01.2012 09:10 · Czytaj wicej · 690 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy Wieczór z Sayfutdinovem i Lagut±!

Nadszed³ czas na drugie spotkanie z cyklu ¯u¿lowych Wieczorów organizowanych przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns i bydgoski klub. Tym razem go¶æmi bêd± lider Polonii Bydgoszcz Emil Sajfutdinow i nowy zawodnik naszej dru¿yny Artem Laguta. Kibice bêd± mieli okazjê spotkaæ siê z Rosjanami w ¶rodê (18 stycznia) o godzinie 18:30. Zgodnie z wcze¶niejszymi zapowiedziami zobaczymy siê ponownie w ekskluzywnym 4-gwiazdkowym Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy.

Dodane przez Wulfik dnia 10.01.2012 17:37 · Czytaj wicej · 730 Czyta · Drukuj
Kibice przepytali K.Buczkowskiego i J.Kanclerza

¯KS Polonia Bydgoszcz SA wspólnie z kibicami z Polonia Bydgoszcz Net Fans postanowili kontynuowaæ tradycyjne spotkania z zawodnikami i innymi osobami zwi±zanymi z bydgoskim ¿u¿lem. Go¶æmi pierwszego z ¯u¿lowych Wieczorów, który odby³ siê w go¶cinnych progach hotelu Holiday Inn, byli powracaj±cy do Bydgoszczy po dwuletniej przerwie Krzysztof Buczkowski oraz dyrektor sportowy Polonii Jerzy Kanclerz.

Dodane przez Wulfik dnia 15.12.2011 08:45 · Czytaj wicej · 1236 Czyta · Drukuj
Strona 2 z 4 < 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


15.10.2005: Zebranie PBNF
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy