Strona G³ówna 02 lipca 2022r. 2:46
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
¯u¿lowe Wieczory
Nowa era ¯u¿lowych Wieczorów!

Wzorem ubieg³ych lat kibice Polonii Bydgoszcz bêd± mieli okazjê spotkaæ siê w czasie zimowej przerwy z zawodnikami i pracownikami naszego klubu. Zmieni siê jednak miejsce ¯u¿lowych Wieczorów, którym w tym sezonie bêdzie ekskluzywny 4-gwiazdkowy Hotel Holiday Inn zlokalizowany w centrum miasta.

Dodane przez Wulfik dnia 08.12.2011 21:28 · Czytaj wicej · 846 Czyta · Drukuj
Dzi¶ "¯u¿lowy wieczór"

Zapraszamy wszystkich kibiców na dzisiejsze spotkanie z Tomkiem Gapiñskim i Szymkiem Wo¼niakiem, które odbêdzie siê w go¶cinnych progach restauracji na trybunie g³ównej Polonii, o godzinie 16:30.

Wstêp WOLNY!

Dodane przez Wulfik dnia 19.03.2011 12:30 · 512 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy Wieczór z Tomaszem Gapiñskim i Szymonem Wo¼niakiem


Polonia Bydgoszcz Net F@ns oraz ¯u¿lowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S. A. zapraszaj± na kolejny ¯u¿lowy Wieczór, którego go¶æmi bêd± tym razem nowy nabytek klubu Tomasz Gapiñski oraz junior Szymon Wo¼niak.

Dodane przez Kabat dnia 16.03.2011 11:36 · Czytaj wicej · 1287 Czyta · Drukuj
Relacja z ¯u¿lowego wieczoru z rosyjskimi torpedami

Emil Sajfutdinow, Denis Gizatullin i Tomasz Suskiewicz byli go¶æmi bydgoskich kibiców podczas kolejnego ¯u¿lowego Wieczoru organizowanego wspólnie przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns i ¯KS Polonia Bydgoszcz S. A. Wype³niona po brzegi sala restauracji na trybunie g³ównej stadionu Polonii najlepiej ¶wiadczy³a o ogromnym g³odzie ¿u¿la odczuwanym przez bydgoskich fanów.

Dodane przez Wulfik dnia 16.02.2011 20:02 · Czytaj wicej · 1556 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór okiem ITV24

Zapraszamy wszystkich kibiców do obejrzenia relacji z "¯u¿lowego wieczoru", którego go¶æmi byli dwaj rosyjscy zawodnicy Polonii: Emil Sayfutdinov i Denis Gizatullin.

Relacjê mo¿na obejrzeæ na www.itv24.com.pl

Dodane przez Wulfik dnia 11.02.2011 20:20 · 502 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór z ... "rosyjskimi torpedami"

Kibice ¿u¿lowi odczuwaj± ju¿ coraz wiêkszy ”g³ód ¿u¿la”. Polonia Bydgoszcz Net F@ns we wspó³pracy z ¯KS Polonia Bydgoszcz S. A. chc±c go choæ trochê zaspokoiæ, organizuj± w przerwie zimowej ¯u¿lowe Wieczory. Najbli¿sze spotkanie ju¿ w najbli¿szy pi±tek, a jego go¶æmi bêd± Emil Sajfutdinow i Denis Gizatullin.

Dodane przez Wulfik dnia 08.02.2011 18:31 · Czytaj wicej · 1539 Czyta · Drukuj
Zamiast warkotu motocykla...

Trudno to wytrzymaæ, prawda? Kolejny miesi±c zimowej przerwy w rozgrywkach ligowego ¿u¿la. Nie, zdecydowanie nie mo¿na pozwoliæ by bydgoszczanie zapomnieli o sztandarowym sporcie swojego miasta. Dlatego, gdy inni ¶pi±, zaklinaj± zimê, szykuj± do topienia Marzannê lub biadol± - MY DZIA£AMY! Polonia Bydgoszcz Net F@ns wraz z ¯KS Polonia Bydgoszcz S.A. zapraszaj± fanów czarnego sportu na kolejny ¯u¿lowy Wieczór...

Dodane przez Leto II Atryda dnia 07.02.2011 17:51 · Czytaj wicej · 1926 Czyta · Drukuj
¯u¿lowy wieczór okiem itv24

¯u¿lowy wieczór organizowany przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns, który odby³ siê przed ¶wiêtami, bacznie obserwowa³a kamera itv24.

Zapraszamy do obejrzenia RELACJI

Dodane przez Wulfik dnia 28.12.2010 13:45 · 497 Czyta · Drukuj
Jeste¶ na ¯u¿lowych Wieczorach - masz szansê wygraæ KARNET!

Ju¿ w najbli¿szy wtorek, 21-go grudnia, o godz. 18:00, w restauracji na trybunie g³ównej Polonii, odbêdzie siê pierwsze ze spotkañ pt. "¯u¿lowe wieczory".
Dla wszystkich sympatyków ¿u¿la mamy mi³± niespodziankê! Osoby, które bêd± na wszystkich "¯u¿lowych wieczorach" organizowanych przez Polonia Bydgoszcz Net F@ns wezm± udzia³ w losowaniu KARNETU (sektor B) na mecze ¿u¿lowe Polonii.
Przy specjalnie wyznaczonym stoisku, na trybunie g³ównej, bêdzie mo¿na zapisaæ siê na "listê obecno¶ci".
Losowanie karnetu odbêdzie siê na pocz±tku marca.

Zachêcamy równie¿ do wstêpowania w nasze szeregi. Przy stoisku bêdzie mo¿na dokonaæ wszystkich formalno¶ci.

Serdecznie zapraszamy!

Dodane przez Leto II Atryda dnia 20.12.2010 12:02 · 481 Czyta · Drukuj
Ruszaj± "¯u¿lowe wieczory"

Po podpisaniu kontraktów z czwórk± seniorów, wokó³ bydgoskiej Polonii zapanowa³a cisza, która niepokoi czê¶æ sympatyków. Wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom, kibice z Polonia Bydgoszcz Net F@ns w najbli¿szy wtorek organizuj± pierwszy z tegorocznych ¯u¿lowych Wieczorów, którego go¶æmi bêd± prezesi Jacek Wojciechowski i Marek B±kowski oraz mened¿er ds. marketingu Piotr Januszkiewicz.

Dodane przez Wulfik dnia 16.12.2010 13:16 · Czytaj wicej · 1748 Czyta · Drukuj
Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


05.09.2004: Bydgoszcz - Zielona Góra
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy