Strona G³ówna 22 maja 2022r. 6:56
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Liga polska
Zasmakujmy siê w ¿u¿lowych emocjach!!!

W sobotê o godzinie 19.00 zapraszamy wszystkich sympatyków czarnego sportu na ¿u¿lowe emocje do S2 Sports Pub & Restaurant. Zapraszamy do wspólnego ogl±dania I meczu play off pomiêdzy Unibaxem Toruñ a Dospelem W³ókniarzem Czêstochowa podczas którego bêdziemy go¶ciæ wybitne postacie bydgoskiego ¿u¿la - Waldemara Cie¶lewicza oraz Jacka Wo¼niaka.

Dodane przez Wulfik dnia 27.08.2013 18:31 · Czytaj wicej · 1926 Czyta · Drukuj
Nowy termin meczu ze Startem


Jak uda³o nam siê dowiedzieæ dzia³acze sk³adywêgla.pl Polonii Bydgoszcz i Lechmy Startu Gniezno doszli do porozumienia w sprawie nowego terminu rozegrania meczu 2 rundy Speedway Ekstraligi, w którym bydgoszczanie bêd± podejmowali gnie¼nian.

Dodane przez Kabat dnia 04.04.2013 05:27 · Czytaj wicej · 986 Czyta · Drukuj
Br±zowy Kask dla Patryka Dudka

W czêstochowskim finale Br±zowego Kasku bez niespodzianek. Faworyci nie zawiedli. Podobnie jak przed rokiem wygra³ Patryk Dudek, który zdoby³ 14 punktów. Jego jedyny pogromca, Piotr Pawlicki jr na swoim koncie zgromadzi³ 13 "oczek" i uplasowa³ siê tu¿ za zielonogórzaninem.

Dodane przez Wulfik dnia 14.08.2011 08:38 · Czytaj wicej · 1054 Czyta · Drukuj
Powtórka meczu z Wybrze¿em 16-go wrze¶nia

Znamy ju¿ now± datê rozegrania meczu play off pomiêdzy Poloni± Bydgoszcz a Wybrze¿em Gdañsk. G³ówna Komisja Sportu ¯u¿lowego zdecydowa³a, ¿e powtórka meczu odbêdzie siê w pi±tek, 16-go wrze¶nia! Dwa dni pó¼niej rozegrany zostanie rewan¿ w Gdañsku.

Dodane przez Wulfik dnia 10.08.2011 10:26 · 582 Czyta · Drukuj
Bydgoszczanie bez medalu ...

Dzisiaj w Gdañsku odby³ siê fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Bezapelacyjnie zawody wygrali bracia Pawliccy reprezentuj±cy klub WTS Nice Warszawa. Srebro zdobyli m³odzi zielonogórzanie, a br±zowy medal po dodatkowym biegu wpad³ w rêce leszczyñskim bykom. Nasi zawodnicy pojechali poni¿ej oczekiwañ i zajêli dopiero szóst± lokatê.

Dodane przez Wulfik dnia 01.07.2011 19:19 · Czytaj wicej · 1352 Czyta · Drukuj
Jutro pó³fina³ MIMP

W najbli¿sz± ¶rodê na torze bydgoskiej Polonii rozegrany zostanie turniej eliminacyjny M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Do fina³u, który zostanie rozegrany w Gorzowie, awansuje sze¶ciu najlepszych zawodników.

Dodane przez Wulfik dnia 28.06.2011 18:33 · Czytaj wicej · 1183 Czyta · Drukuj
II MDMP dla Polonii!

Zwyciêstwem Polonii Bydgoszcz zakoñczy³a siê II runda M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski, która we wtorek odby³a siê na torze w Lesznie. Na drugim miejscu zawody ukoñczyli gospodarze, a na trzecim Lotos Wybrze¿e Gdañsk.

Dodane przez Wulfik dnia 21.06.2011 17:30 · Czytaj wicej · 1325 Czyta · Drukuj
Dwóch Polonistów w finale SK!

Wczoraj na torze w £odzi i Ostrowie zosta³y rozegrane pó³fina³y Srebrnego Kasku. Znakomicie zaprezentowa³ siê Damian Adamczak wygrywaj±c turniej na ³ódzkim torze. Wraz z nim pewnie do fina³u awansowa³ Szymek Wo¼niak. Ostatni nasz reprezentant, Miko³aj Cury³o, startuj±cy na ostrowskim torze uplasowa³ siê na 9-tej pozycji i w finale SK bêdzie pe³niæ rolê zawodnika rezerwowego.

Dodane przez Wulfik dnia 17.06.2011 20:30 · Czytaj wicej · 1245 Czyta · Drukuj
Walas powalczy o Z³oty Kask

W najbli¿sz± niedzielê na torze w Toruniu rozegrany zostanie pierwszy z tegorocznych fina³ów krajowych rozgrywek mistrzowskich. Czo³owi polscy zawodnicy powalcz± o Z³oty Kask, a jednym z finalistów jest zawodnik bydgoskiej Polonii Grzegorz Walasek.

Dodane przez Wulfik dnia 22.04.2011 21:27 · Czytaj wicej · 1326 Czyta · Drukuj
M³odzie¿owcy na start

Ju¿ jutro (12.04.2011 r.), na stadionie bydgoskiej Polonii, rozpocznie siê rywalizacja o tytu³ M³odzie¿owego Indywidualnego Mistrza Pomorza. O zwyciêstwo walczyæ ze sob± bêd± m³odzie¿owcy z: Torunia, Grudzi±dza, Gdañska i Bydgoszczy, któr± bêd± reprezentowaæ: Szymon Wo¼niak, Damian Adamczak, Miko³aj Cury³o, Miko³aj Dro¿d¿owski i Patryk Braun.

Dodane przez Wulfik dnia 11.04.2011 20:55 · Czytaj wicej · 1384 Czyta · Drukuj
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


25.06.2006: Bydgoszcz - Rybnik
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy