Strona G³ówna 28 stycznia 2022r. 12:20
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Liga polska
Ta¶ma w górê!

27 marca kilkana¶cie minut po godzinie 15 na stadionie Polonii Bydgoszcz w koñcu zawarcza³y motocykle. Tym samym sezon ¿u¿lowy 2011 zosta³ oficjalnie zainaugurowany. Tradycyjnie sta³o siê to za spraw± Kryterium Asów Polskich Lig ¯u¿lowych im. Mieczys³awa Po³ukarda. By³a to ju¿ XXX edycja tych zawodów. Wygra³ je ... rosyjski bydgoszczanin Emil Sajfutdinow. Jednak ¿eby stan±æ na najwy¿szym stopniu podium, musia³ siê sporo namêczyæ. Wszystko zaczê³o siê ju¿ w pierwszym biegu...

Dodane przez Wulfik dnia 27.03.2011 20:36 · Czytaj wicej · 1170 Czyta · Drukuj
Polacy na starych t³umikach

W ¶rodê w Poznaniu odby³o siê posiedzenie G³ównej Komisji Sportu ¯u¿lowego. W³adze polskiego ¿u¿la podjê³y decyzjê dotycz±c± mo¿liwo¶ci u¿ywania starych t³umików w rozgrywkach krajowych.

Dodane przez Wulfik dnia 23.03.2011 23:41 · Czytaj wicej · 1607 Czyta · Drukuj
Mocne otwarcie sezonu

Ju¿ 27 marca oficjalnie rozpoczniemy sezon ¿u¿lowy tradycyjnym turniejem, który odbywa siê na bydgoskim torze, Kryterium Asów Polskich Lig ¯u¿lowych im. Mieczys³awa Po³ukarda. Znamy ju¿ obsadê tego turnieju ...

Dodane przez Wulfik dnia 09.03.2011 09:27 · Czytaj wicej · 1399 Czyta · Drukuj
Za 81 dni ¿u¿lowcy oficjalnie rozpoczn± sezon

27 marca 2011 roku ¿u¿lowcy oficjalnie zainauguruj± sezon. Na stadionie Polonii, tradycyjnie jak co roku, odbêdzie siê Kryterium Asów polskich lig ¿u¿lowych im. Mieczys³awa Po³ukarda.

Dodane przez Wulfik dnia 05.01.2011 10:19 · Czytaj wicej · 1423 Czyta · Drukuj
Pojedziemy w niedzielê

Znane s± ju¿ nowe terminy meczów dla dru¿yn, które powalcz± o 7-me miejsce w Ekstralidze. W najbli¿sz± niedzielê (12.09.2010 r.) Polonia Bydgoszcz zmierzy siê w Czêstochowie z W³ókniarzem, za¶ tydzieñ pó¼niej (19.09.2010 r.) odbêdzie siê rewan¿ na torze w Bydogszczy.

Dodane przez Wulfik dnia 08.09.2010 10:08 · Czytaj wicej · 1714 Czyta · Drukuj
Srebrny Kask dla Macieja Janowskiego

Na torze bydgoskiej Polonii odby³ siê dzi¶ fina³ Srebrnego Kasku. W zawodach startowali najlepsi zawodnicy, którzy pomy¶lnie przebrnêli pó³fina³y, do 21 lat.

Dodane przez Wulfik dnia 12.08.2010 21:02 · Czytaj wicej · 1988 Czyta · Drukuj
Bez Br±zowego Kasku

Dopiero 8-me miejsce zaj±³ dzi¶ w Lesznie nasz wychowanek Szymek Wo¼niak w turnieju Br±zowego Kasku.
Zwyciê¿y³ Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra, na drugim miejscu uplasowa³ siê Maciej Janowski ze Sparty Wroc³aw, a najni¿sze miejsce na podium zaj±³ Przemek Pawlicki z gorzowskiej Stali.

Dodane przez Wulfik dnia 05.08.2010 20:44 · Czytaj wicej · 1480 Czyta · Drukuj
Statystyka przed meczem z W³ókniarzem

Dzi¶ o godz. 19:00 na stadionie Polonii odbêdzie siê prze³o¿ony mecz z W³ókniarzem Czêstochowa.

Dotychczasowe potyczki bydgosko-czêstochowskie przedstawiaj± siê nastêpuj±co...

Dodane przez Wulfik dnia 04.08.2010 05:29 · Czytaj wicej · 1435 Czyta · Drukuj
Spotkanie z Lwami w ¶rodê

Na niedzielê 1 sierpnia zaplanowana by³a ostatnia, XIV kolejka rundy zasadniczej DMP. Jednak ze wzglêdu na opady deszczu prze³o¿ono na tê niedzielê fina³ Dru¿ynowego Pucharu ¦wiata (w którym ostatecznie Polska zdoby³a z³oto :D ). Wiêkszo¶æ meczów polskiej ekstraligi odwo³ano, w tym mecz Polonii. Znamy ju¿ nowy termin meczu...

Dodane przez Leto II Atryda dnia 02.08.2010 14:47 · Czytaj wicej · 1273 Czyta · Drukuj
Awizowane sk³ady na pierwszy mecz

W ¶wi±teczny poniedzia³ek zostanie rozegrana pierwsza kolejka ¿u¿lowej speedway ekstraligi.

Znamy ju¿ awizowane sk³ady na ten pojedynek.

Dodane przez Wulfik dnia 01.04.2010 15:23 · Czytaj wicej · 803 Czyta · Drukuj
Strona 2 z 3 < 1 2 3 >
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


09.07.2011: Speedway quad - Bydgoszcz
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy