Strona G³ówna 18 wrzenia 2021r. 3:48
Ulubione i startowa
KLUB
O klubie
Historia
Hymn
S³awy Polonii
Stadion
Dru¿yna
Terminarz
Wyniki
Bilety i Karnety
NET F@NS
O nas
Zarz±d
Regulamin
Zostañ Net F@nsem
Relacje z meczów
Galeria
Forum
Speedway Typer PBNF
Derby Pomorza
Mapa Polonisty
Kontakt
DOWNLOAD
Tapety
Linki
Polonia Bydgoszcz Net F@ns na:
Ciekawostki, statystyki
Naj, naj, naj... na pó³metku rozgrywek

Za nami pó³metek rozgrywek Dru¿ynowych Mistrzostw Polski 2013. Niektóre zespo³y, w tym sk³adywêgla.pl Polonia Bydgoszcz maj± za sob± ju¿ nawet 10 spotkañ, ale s± te¿ takie, które rozegra³y dopiero 8 meczów. Postanowili¶my pokusiæ siê o ma³e podsumowanie wyników polonistów na tle innych rywali. Zobaczmy kto jest "Naj, naj, naj..." w ró¿nych kategoriach.

Dodane przez Kabat dnia 12.06.2013 12:53 · Czytaj wicej · 868 Czyta · Drukuj
Aby go¶cie czuli siê jak u siebie

Bydgoszczanie znani s± powszechnie z go¶cinno¶ci. - Chcemy, ¿eby ka¿dy, choæby najmniej znacz±cy go¶æ Bydgoszczy, czu³ siê u nas dobrze. Dzisiaj do miasta wybieraj± siê torunianie. Aby wizyta w metropolii nie by³a dla nich zbyt traumatyczna postanowiono jedno z miejsc wyró¿niæ specjalnie dla mieszkañców Torunia.

Dodane przez Leto II Atryda dnia 29.07.2012 09:15 · Czytaj wicej · 1842 Czyta · Drukuj
Ciekawostki z potyczek bydgosko-rybnickich


Runda zasadnicza rozgrywek 1 ligi 2011 zbli¿a siê do koñca. Przed Poloni± ostatni ju¿ na w³asnym torze mecz w tej czê¶ci rozgrywek, w którym zmierzy siê ona z KS ROW Rybnik. Na przestrzeni lat bardziej utytu³owana dru¿yna ze ¦l±ska lepiej radzi³a sobie w tych potyczkach...

Dodane przez Kabat dnia 16.07.2011 20:42 · Czytaj wicej · 1041 Czyta · Drukuj
Dane, liczby, ciekawostki przed meczem ze Startem Gniezno


W niedzielê, 26 czerwca Polonia zmierzy siê na w³asnym torze z ekip± Startu Gniezno. Dotychczasowa historia spotkañ polonistów z t± dru¿yn± nie jest przesadnie bogata, ale jej pocz±tki siêgaj± prze³omu lat 50-tych i 60-tych XX wieku...

Dodane przez Kabat dnia 24.06.2011 12:33 · Czytaj wicej · 888 Czyta · Drukuj
Kilka ciekawostek przed meczem z Wybrze¿em

Przed nami pierwszy na w³asnym torze mecz rundy rewan¿owej zasadniczej czê¶ci rozgrywek DM 1 ligi, a przeciwnikiem Polonii bêdzie gdañskie Lotos Wybrze¿e - dru¿yna z któr± historia spotkañ polonistów nale¿y do najbogatszych. Niewiele jest ekip z którymi bydgoszczanie rozegrali blisko 100 spotkañ, a w tej kwestii lepsi od gdañszczan s± tylko wroc³awianie i lesznianie, mimo i¿ czê¶æ z tej historii toczy³a siê w Warszawie i Wroc³awiu...

Dodane przez Kabat dnia 11.06.2011 16:00 · Czytaj wicej · 781 Czyta · Drukuj
Gar¶æ statystyk przed meczem z Lechm± PS¯ Poznañ


Przed zawodnikami Polonii kolejna potyczka 1-ligowa. Tym razem rywalem zawodników z gryfem na plastronie bêdzie Lechma Poznañ. Dotychczasowa historia spotkañ polonistów z t± dru¿yn± nie jest d³uga, ale same potyczki bydgosko-poznañskie mia³y miejsce ju¿ na pocz±tku istnienia ligi ¿u¿lowej w Polsce...

Dodane przez Kabat dnia 28.05.2011 08:37 · Czytaj wicej · 1157 Czyta · Drukuj
Przed premierowym meczem z Or³em £ód¼


Ju¿ w najbli¿sz± niedzielê czeka nasz± dru¿ynê potyczka z Or³em £ód¼. Dotychczas Polonia nie mia³a okazji z tym przeciwnikiem siê zmierzyæ, co nie znaczy, ¿e nie rywalizowa³a na torze z dru¿yn± z £odzi...

Dodane przez Kabat dnia 04.05.2011 07:42 · Czytaj wicej · 965 Czyta · Drukuj
Statystyki przed "ma³ymi derbami Pomorza"


Wielkimi krokami zbli¿a siê kolejny mecz Polonii w ramach Dru¿ynowych Mistrzostw 1 ligi, w którym rywalem naszej dru¿yny bêdzie s±siad zza (nieco dalszej) miedzy - ekipa GT¯ Grudzi±dz. Spójrzmy na statystyki dotycz±ce dotychczasowej rywalizacji tych dru¿yn...

Dodane przez Kabat dnia 18.04.2011 10:25 · Czytaj wicej · 1500 Czyta · Drukuj
Przed meczem z "Lokomotyw±" - statystyki

Sezon ligowy zbli¿a siê wielkimi krokami. Dru¿yna Polonii Bydgoszcz zainauguruje tegoroczne rozgrywki w ramach 1 ligi meczem na w³asnym torze, a jej rywalem bêdzie zespó³ Lokomotivu Daugavpils.

Poznajmy kilka faktów statystycznych dotycz±cych dotychczasowych spotkañ obu ekip oraz wystêpów Polonii w 2 klasie rozgrywkowej (kiedy¶ 2 liga, obecnie 1 liga)...

Dodane przez Kabat dnia 29.03.2011 08:41 · Czytaj wicej · 2230 Czyta · Drukuj
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nastêpne zawody
Polonia Bydgoszcz
vs
PGE Marma Rzeszów

11.05.2014 r. (niedziela)
godz. 16:30
Losowa Fotka


12.06.2011: Bydgoszcz - Gdañsk
Tabela Ekstraligi 2013
Dru¿ynaMPkt.Ma³e pkt.
1. Carbon Start Gniezno24+ 33
2. PGE Marma Rzeszów23+ 20
3. Polonia Bydgoszcz22+ 22
4. Orze³ £ód¼22+ 6
5. KM¯ Lublin220
6. ¯KS ROW Rybnik22- 28
7. Lokomotiv Daugavpils21- 24
8. GKM Grudzi±dz20- 29
Partnerzy