M³odzie¿owcy na start
Dodane przez Wulfik dnia 11.04.2011 20:55

Ju¿ jutro (12.04.2011 r.), na stadionie bydgoskiej Polonii, rozpocznie siê rywalizacja o tytu³ M³odzie¿owego Indywidualnego Mistrza Pomorza. O zwyciêstwo walczyæ ze sob± bêd± m³odzie¿owcy z: Torunia, Grudzi±dza, Gdañska i Bydgoszczy, któr± bêd± reprezentowaæ: Szymon Wo¼niak, Damian Adamczak, Miko³aj Cury³o, Miko³aj Dro¿d¿owski i Patryk Braun.


Rozszerzona zawarto newsa

Ju¿ jutro (12.04.2011 r.), na stadionie bydgoskiej Polonii, rozpocznie siê rywalizacja o tytu³ M³odzie¿owego Indywidualnego Mistrza Pomorza. O zwyciêstwo walczyæ ze sob± bêd± m³odzie¿owcy z: Torunia, Grudzi±dza, Gdañska i Bydgoszczy, któr± bêd± reprezentowaæ: Szymon Wo¼niak, Damian Adamczak, Miko³aj Cury³o, Miko³aj Dro¿d¿owski i Patryk Braun.

Zawody rozpoczn± siê o godzinie 16:00. Wstêp wolny!

Lista startowa:

1. Szymon Wo¼niak (Polonia Bydgoszcz)
2. Andriej Kudriaszow (GT¯ Grudzi±dz)
3. £ukasz Przedpe³ski (Unibax Toruñ)
4. Miko³aj Dro¿d¿owski (Polonia Bydgoszcz)
5. Damian Adamczak (Polonia Bydgoszcz)

6. Marcel Szymko (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)
7. Karol Szychowski (GT¯ Grudzi±dz)
8. Krystian Pieszczek (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)
9. Damian Sperz (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)
10. Miko³aj Cury³o (Polonia Bydgoszcz)
11. Bartosz Pietrykowski (Unibax Toruñ)
12. Patryk Braun (Polonia Bydgoszcz)
13. Cyprian Szymko (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)
14. Mateusz Lampkowski (GT¯ Grudzi±dz)
15. Kamil Pulczyñski (Unibax Toruñ)
16. Andriej Kobrin (Lotos Wybrze¿e Gdañsk)