Dwóch Polonistów w finale SK!
Dodane przez Wulfik dnia 17.06.2011 20:30

Wczoraj na torze w £odzi i Ostrowie zosta³y rozegrane pó³fina³y Srebrnego Kasku. Znakomicie zaprezentowa³ siê Damian Adamczak wygrywaj±c turniej na ³ódzkim torze. Wraz z nim pewnie do fina³u awansowa³ Szymek Wo¼niak. Ostatni nasz reprezentant, Miko³aj Cury³o, startuj±cy na ostrowskim torze uplasowa³ siê na 9-tej pozycji i w finale SK bêdzie pe³niæ rolê zawodnika rezerwowego.


Rozszerzona zawarto newsa

Wczoraj na torze w £odzi i Ostrowie zosta³y rozegrane pó³fina³y Srebrnego Kasku. Znakomicie zaprezentowa³ siê Damian Adamczak wygrywaj±c turniej na ³ódzkim torze. Wraz z nim pewnie do fina³u awansowa³ Szymek Wo¼niak. Ostatni nasz reprezentant, Miko³aj Cury³o, startuj±cy na ostrowskim torze uplasowa³ siê na 9-tej pozycji i w finale SK bêdzie pe³niæ rolê zawodnika rezerwowego.

Wyniki z pó³fina³u w £odzi:

Bieg po biegu:

1. Janowski, Sperz, Michalski, Osmólski (u/4)
2. Adamczak, E. Pulczyñski, Wo¼niak, M. Szymko
3. M. Fajfer, Lampkowski, Lisiecki, Kret
4. K. Gomólski, Kostro, O. Fajfer, Mazur (u/w)
5. E. Pulczyñski, Michalski, K. Gomólski, Kret (d/4)
6. Wo¼niak, Sperz, B±k, Lampkowski (u/w), Kostro (w/2min)
7. Janowski, M. Szymko, O. Fajfer, Lisiecki (d/4)
8. M. Fajfer, Adamczak, Osmólski, B±k (w/2min)
9. Wo¼niak, Michalski, Lisiecki, B±k (d/4)
10. E. Pulczyñski, Sperz, M. Fajfer, O. Fajfer (d/2)
11. Janowski, Adamczak, Kostro, B±k, Kret (w/2min)
12. K. Gomólski, Lampkowski, M. Szymko, Osómlski (u/w)
13. Michalski, M. Fajfer, M. Szymko, Kostro (u/w)
14. Adamczak, K. Gomólski, Sperz, Lisiecki
15. Janowski, E. Pulczyñski, B±k, Lampkowski (d/2)
16. O. Fajfer, Wo¼niak, Osmólski, Kret (d/4)
17. Adamczak, O. Fajfer, Michalski, Lampkowski (w/2min)
18. M. Szymko, Sperz, Kret (w/2min)
19. K. Gomólski, Wo¼niak, M. Fajfer, Janowski (w/2min)
20. E. Pulczyñski, Lisiecki (d), Osmólski (u/w), Kostro (w/2min)
21. O. Fajfer, Szymko

Klasyfikacja koñcowa:

1. Damian Adamczak (Polonia Bydgoszcz) (3,2,2,3,3) 13
2. Emil Pulczyñski (Unibax Toruñ) (2,3,3,2,3) 13
3. Maciej Janowski (Betard Sparta Wroc³aw) (3,3,3,3,w) 12
4. Kacper Gomólski (Start Gniezno) (3,1,3,2,3) 12 12
5. Szymon Wo¼niak (Polonia Bydgoszcz) (1,3,3,2,2) 11
6. Maciej Fajfer (Lechma Poznañ) (3,3,1,2,1) 10
7. Damian Michalski (Orze³ £ód¼) (1,2,2,3,1) 9
8. Damian Sperz (Lotos Wybrze¿e Gdañsk) (2,2,2,1,2) 9
----------------------------------
9. Oskar Fajfer (Start Gniezno) (1,1,d,3,2) 7+3
10. Marcel Szymko (Lotos Wybrze¿e Gdañsk) (0,2,1,1,3) 7+2
11. Mateusz Lampkowski (GT¯ Grudzi±dz) (2,w,2,d,w) 4
12. Tadeusz Kostro (Tauron Azoty Tarnów) (2,w,1,w,w) 3
13. Dawid B±k (KSM Krosno) (1,w,d,1,1) 3
14. Wojciech Lisiecki (Start Gniezno) (1,d,1,0,d) 2
15. Adrian Osmólski (Orze³ £ód¼) (w,1,w,1,u) 2
16. £ukasz Kret (PGE Marma Rzeszów) (0,d,w,d,w) 0
17. Edward Mazur (Tauron Azoty Tarnów) (w,-,-,-,-) 0Wyniki z pó³fina³u w Ostrowie:

Bieg po biegu:


1. Sówka, Piotr Pawlicki, Przemys³aw Pawlicki, Szymko (d4)
2. Dudek, Strzelec, Rogowski, Malitowski
3. Musielak, Zmarzlik, Adamczewski, Cyran
4. Cury³o, Kajzer, Czaja, Parys
5. Sówka, Dudek, Musielak, Czaja (d3)
6. Rogowski, Przemys³aw Pawlicki, Cury³o, Cyran
7. Strzelec, Adamczewski, Kajzer, Szymko
8. Piotr Pawlicki, Zmarzlik, Malitowski, Parys (d4)
9. Rogowski, Sówka, Adamczewski, Parys
10. Przemys³aw Pawlicki, Zmarzlik, Dudek, £ukaszewski, Kajzer (w/2min)
11. Musielak, Cury³o, Malitowski, Szymko
12. Piotr Pawlicki, Czaja, Cyran, Strzelec
13. Strzelec, Sówka, Zmarzlik, Cury³o
14. Przemys³aw Pawlicki, Czaja, Adamczewski, Malitowski (d4)
15. Dudek, Cyran, Parys, Szymko (d4)
16. Piotr Pawlicki, Musielak, Rogowski, Kajzer
17. Cyran, Sówka, Kajzer, Malitowski
18. Przemys³aw Pawlicki, Musielak, Strzelec, Parys
19. Zmarzlik, Rogowski, Szymko, Czaja (u4)
20. Dudek, Piotr Pawlicki, Cury³o, Adaczewski (u4)

Klasyfikacja koñcowa:

1. Piotr Pawlicki (Stok³osa Polonia Pi³a) (2,3,3,3,2) 13
2. Przemys³aw Pawlicki (Stok³osa Polonia Pi³a) (1,2,3,3,3) 12
3. Patryk Dudek (Stelmet Falubaz Zielona Góra) (3,2,1,3,3) 12
4. £ukasz Sówka (Ostrovia Ostrów) (3,3,2,2,2) 12
5. Tobiasz Musielak (Unia Leszno) (3,1,3,2,2) 11
6. Kacper Rogowski (Stelmet Falubaz Zielona Góra) (1,3,3,1,2) 10
7. Bartosz Zmarzlik (Caelum Stal Gorzów) (2,2,2,1,3) 10
8. Adam Strzelec (Stelmet Falubaz Zielona Góra) (2,3,0,3,1) 9
------------------------------------------------------------------------------
9. Miko³aj Cury³o (Polonia Bydgoszcz) (3,1,2,0,1) 7
10. £ukasz Cyran (Caelum Stal Gorzów) (0,0,1,2,3) 6
11. Artur Czaja (W³ókniarz Czêstochowa) (1,d,2,2,u) 5
12. Kamil Adamczewski (Unia Leszno) (1,2,1,1,u) 5
13. Marcel Kajzer (W³ókniarz Czêstochowa) (2,1,w,0,1) 4
14. Patryk Malitowski (Betard Sparta Wroc³aw) (0,1,1,d,0) 2
15. Pawe³ Parys (Caelum Stal Gorzów) (0,d,0,1,0) 1
16. Cyprian Szymko (Stok³osa Polonia Pi³a) (d,0,0,d,1) 1
17. Mateusz £ukaszewski (Lubelski Wêgiel KM¯ Lublin) (0) 0
R2. Piotr ¦widziñski (Ostrovia Ostrów) ns


¼ród³o: czarnysport.pl