II MDMP dla Polonii!
Dodane przez Wulfik dnia 21.06.2011 17:30

Zwyciêstwem Polonii Bydgoszcz zakoñczy³a siê II runda M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski, która we wtorek odby³a siê na torze w Lesznie. Na drugim miejscu zawody ukoñczyli gospodarze, a na trzecim Lotos Wybrze¿e Gdañsk.


Rozszerzona zawarto newsa

Zwyciêstwem Polonii Bydgoszcz zakoñczy³a siê II runda M³odzie¿owych Dru¿ynowych Mistrzostw Polski, która we wtorek odby³a siê na torze w Lesznie. Na drugim miejscu zawody ukoñczyli gospodarze, a na trzecim Lotos Wybrze¿e Gdañsk.


Wyniki:


1. Polonia Bydgoszcz 27 pkt.

13. Miko³aj Cury³o - 10 (2,3,2,3)
14. Damian Adamczak - 8 (3,2,3,0)
15. Szymon Wo¼niak - 9 (2,3,3,1)


2. Unia Leszno 26 pkt.

1. Tobiasz Musielak - 9 (2,2,3,2)
2. Marcin Nowak - 8 (3,3,1,1)
3. Kamil Adamczewski - 9 (3,2,2,2)

3. Lotos Wybrze¿e Gdañsk 20 pkt.

19. Marcel Szymko - 9 (0,3,3,3)
20. Damian Sperz - 6 (1,0,3,2)
21. Krystian Pieszczek - 5 (2,1,1,1)

4. Unibax Toruñ 19 pkt.

10. Bartosz Pietrykowski - 5 (1,1,0,3)
11. Emil Pulczyñski - 11 (3,3,2,3)
12. £ukasz Przedpe³ski - 3 (0,2,0,1)

5. ¯KS Ostrovia 13 pkt.

16. £ukasz Sówka - 8 (1,1,3,3)
17. Hubert £êgowik - 1 (d,1,0,0)
18. Pawe³ Urbañski 4 (t,d,2,2)

6. GT¯ Grudzi±dz 12 pkt.

7. Mateusz Lampkowski - 9 (2,3,2,2)
8. Mateusz Rujner - 3 (d,1,2,0)
9. Karol Szychowski - NS (-,-,-,-)

7. KS Stok³osa Polonia Pi³a 4 pkt.*

4. Dawid Wiwatowski - 4 (1,2,1,w)
5. Brak zawodnika
6. Brak zawodnika

* Zespó³ z Pi³y nie jest klasyfikowany poniewa¿ wystawi³ tylko jednego zawodnika.

Bieg po biegu:

1. Nowak, Musielak, Wiwatowski
2. Pulczyñski, Lampkowski, Pietrykowski, Rujner (d4)
3. Adamczak, Cury³o, Sówka, £êgowik (d4)
4. Adamczewski, Musielak, Sperz, Szymko
5. Lampkowski, Wiwatowski
6. Cury³o, Wo¼niak, Pietrykowski, Przedpe³ski
7. Szymko, Pieszczek, £êgowik, Urbañski (t)
8. Musielak, Adamczewski, Rujner
9. Pulczyñski, Przedpe³ski, Wiwatowski
10. Wo¼niak, Adamczak, Pieszczek, Sperz
11. Nowak, Adamczewski, Sówka, £êgowik
12. Adamczak, Cury³o, Wiwatowski (w/u)
13. Sówka, Rujner, Urbañski (d3)
14. Sperz, Pulczyñski, Pieszczek, Przedpe³ski
15. Wo¼niak, Adamczewski, Nowak, Adamczak
16. Sówka, Urbañski
17. Szymko, Lampkowski, Pieszczek
18. Pulczyñski, Musielak, Nowak, Pietrykowski
19. Szymko, Sperz
20. Cury³o, Lampkowski, Wo¼niak, Rujner
21. Pietrykowski, Urbañski, Przedpe³ski, £êgowik

¼ród³o: sportowefakty.pl