Jutro pó³fina³ MIMP
Dodane przez Wulfik dnia 28.06.2011 18:33

W najbli¿sz± ¶rodê na torze bydgoskiej Polonii rozegrany zostanie turniej eliminacyjny M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Do fina³u, który zostanie rozegrany w Gorzowie, awansuje sze¶ciu najlepszych zawodników.


Rozszerzona zawarto newsa

W najbli¿sz± ¶rodê na torze bydgoskiej Polonii rozegrany zostanie turniej eliminacyjny M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Do fina³u, który zostanie rozegrany w Gorzowie, awansuje sze¶ciu najlepszych zawodników. W stawce znalaz³o siê dwóch juniorów startuj±cych z czarnym gryfem na plastronie: Szymon Wo¼niak i Miko³aj Cury³o. Zawody rozpoczn± siê o godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców czarnego sportu w grodzie nad Brd± na stadion Polonii. Wstêp wolny!


Lista startowa:

1. Szymon Wo¼niak (Polonia Bydgoszcz)
2. Emil Pulczyñski (Unibax Toruñ)
3. Miko³aj Cury³o (Polonia Bydgoszcz)
4. Kamil Pulczyñski (Unibax Toruñ)
5. Maciej Janowski (Betard Wroc³aw)
6. Rafa³ Malczewski (W³ókniarz Czêstochowa)
7. Kacper Gomólski (Start Gniezno)
8. Mateusz Lampkowski (GT¯ Grudzi±dz)
9. Pawe³ Parys (Stal Gorzów)
10. Marcin Bubel (W³ókniarz Czêstochowa)
11. £ukasz Cyran (Stal Gorzów)
12. Mateusz Domañski (RKM Rybnik)
13. Marcel Szymko (Wybrze¿e Gdañsk)
14. Patryk Dolny (Stok³osa Polonia Pi³a)
15. Damian Sperz (Wybrze¿e Gdañsk)
16. Cyprian Szymko (Stok³osa Polonia Pi³a)

- - - - -

Za trzech zawodników z innych klubów w turnieju pojedzie kolejnych trzech Polonistów.

¼ród³o: polonia.bydgoszcz.pl