Bydgoszczanie bez medalu ...
Dodane przez Wulfik dnia 01.07.2011 19:19

Dzisiaj w Gdañsku odby³ siê fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Bezapelacyjnie zawody wygrali bracia Pawliccy reprezentuj±cy klub WTS Nice Warszawa. Srebro zdobyli m³odzi zielonogórzanie, a br±zowy medal po dodatkowym biegu wpad³ w rêce leszczyñskim bykom. Nasi zawodnicy pojechali poni¿ej oczekiwañ i zajêli dopiero szóst± lokatê.


Rozszerzona zawarto newsa

Dzisiaj w Gdañsku odby³ siê fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Bezapelacyjnie zawody wygrali bracia Pawliccy reprezentuj±cy klub WTS Nice Warszawa. Srebro zdobyli m³odzi zielonogórzanie, a br±zowy medal po dodatkowym biegu wpad³ w rêce leszczyñskim bykom. Nasi zawodnicy pojechali poni¿ej oczekiwañ i zajêli dopiero szóst± lokatê.


Koñcowe wyniki fina³u MMPPK:

Polonia Bydgoszcz 15 pkt.
1. Szymon Wo¼niak - 10 (2,1,-,3,3,1)
2. Miko³aj Cury³o - 3 (1,-,2,-,-)
15. Damian Adamczak - 2 (t,w,2,u,0)


Caelum Stal Gorzów 19+2 pkt.
3. £ukasz Cyran - 4 (0,0,1,0,2,2)
4. Bartosz Zmarzlik - 15+2 (3,1,3,3,3,2)
16. Pawe³ Parys - ()

WTS Nice Warszawa 28 pkt.
5. Przemys³aw Pawlicki - 12 (2,2,w,3,3,2)
6. Piotr Pawlicki - 16 (3,3,3,2,2,3)
17. Patryk Braun - ()

Unia Leszno 19+3 pkt.
7. Kamil Adamczewski - 8 (1,0,2,1,2,2)
8. Tobiasz Musielak - 11+3 (0,3,w,2,3,3)
18. Marcin Nowak - ()

Lotos Wybrze¿e Gdañsk 16 pkt.
9. Damian Sperz - 0 (-,-,-,-,-,-)
10. Krystian Pieszczek - 6 (2,1,0,2,1,d)
19. Marcel Szymko - 10 (3,2,1,1,2)

W³ókniarz Czêstochowa 4 pkt.
11. Marcin Bubel - 0 (w,-,-,-,-)
12. Artur Czaja - 0 (w,-,-,-,-)
20. Rafa³ Malczewski - 4 (u,1,1,1,1)

Stelmet Falubaz Zielona Góra 22 pkt.
13. Patryk Dudek - 14 (2,3,2,3,1,3)
14. Adam Strzelec - 6 (3,-,3,0,0,w)
21. Kacper Rogowski - 2 (2)


Bieg po biegu:
1. Zmarzlik, Wo¼niak, Cury³o, Cyran
2. Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Adamczewski, Musielak
3. Szymko, Pieszczek, Czaja (w/u), Bubel (w/u)
4. Strzelec, Dudek, Wo¼niak, Adamczak (t)
5. Pi. Pawlicki, Prz.Pawlicki, Zmarzlik, Cyran
6. Musielak, Szymko, Pieszczek, Adamczewski
7. Dudek, Rogowski, Malczewski (u)
8. Pi. Pawlicki, Cury³o, Pawlicki (w/u), Adamczak (w/u)
9. Zmarzlik, Adamczewski, Cyran, Musielak (w/u)
10. Strzelec, Dudek, Szymko, Pieszczek
11. Wo¼niak, Adamczak, Malczewski
12. Zmarzlik, Pieszczek, Szymko, Cyran
13. Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Malczewski
14. Dudek, Musielak, Adamczewski, Strzelec
15. Wo¼niak, Szymko, Pieszczek, Adamczak (u)
16. Zmarzlik, Cyran, Malczewski
17. Prz.Pawlicki, Pi. Pawlicki, Dudek, Strzelec
18. Musielak, Adamczewski, Wo¼niak, Adamczak
19. Dudek, Zmarzlik, Cyran, Strzelec (w/u)
20. Pi. Pawlicki, Prz.Pawlicki, Szymko, Pieszczek (d)
21. Musielak, Adamczewski, Malczewski

Bieg dodatkowy:
22. Musielak, Zmarzlik