Zasmakujmy siê w ¿u¿lowych emocjach!!!
Dodane przez Wulfik dnia 27.08.2013 18:31

W sobotê o godzinie 19.00 zapraszamy wszystkich sympatyków czarnego sportu na ¿u¿lowe emocje do S2 Sports Pub & Restaurant. Zapraszamy do wspólnego ogl±dania I meczu play off pomiêdzy Unibaxem Toruñ a Dospelem W³ókniarzem Czêstochowa podczas którego bêdziemy go¶ciæ wybitne postacie bydgoskiego ¿u¿la - Waldemara Cie¶lewicza oraz Jacka Wo¼niaka.


Rozszerzona zawarto newsa

W sobotê o godzinie 19.00 zapraszamy wszystkich sympatyków czarnego sportu na ¿u¿lowe emocje do S2 Sports Pub & Restaurant. Zapraszamy do wspólnego ogl±dania I meczu play off pomiêdzy Unibaxem Toruñ a Dospelem W³ókniarzem Czêstochowa podczas którego bêdziemy go¶ciæ wybitne postacie bydgoskiego ¿u¿la - Waldemara Cie¶lewicza oraz Jacka Wo¼niaka.

Jest to ¶wietna okazja do zrobienia sobie zdjêcia z legendami bydgoskiego speedway'a a tak¿e na zdobycie autografu lub do zamienienia kilku s³ów.

Organizatorzy oferuj± stó³ szwedzki za 15 z³ bez ograniczeñ oraz zak±ski do piwa Gratis dla posiadaczy karnetów oraz Kart Kibica.

Zasmakujmy siê w ¿u¿lowych emocjach!!!